Thema’s

Geluidsoverlast

Lawaai van vliegtuigen leidt tot stress

Geluidsoverlast van vliegtuigen kan zorgen voor slapeloosheid of concentratiestoornissen en leerproblemen bij kinderen, erkent het RIVM. ‘Daarom zorgt de overheid dat de groei van het vliegverkeer niet voor te veel geluidshinder zorgt. Bijvoorbeeld door het aantal nachtvluchten te beperken.’ Je mag je afvragen of het helpt om dat aantal zodanig te beperken dat je straks vijf in plaats van zes keer wakker wordt door vroege en late vakantiegangers en vooral vrachtvluchten met grote oude toestellen. Mensen ervaren stress door geluid, zelfs tijdens hun slaap: hun bloeddruk gaat omhoog, zo is aangetoond.

Schiphol moet geluidsoverlast door vliegtuigen die stijgen en landen zoveel mogelijk voorkomen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van aanvliegroutes en landingsbanen waar omwonenden minder last van hebben. ’s Nachts mag Schiphol maar 1 landingsbaan en 1 startbaan gebruiken. Blijft het feit dat er minstens tienduizend mensen onder de vliegroutes wonen die ‘ernstig gehinderd’ worden (terminologie van de overheid).

Gillend gek

‘Gewone’ gehinderden zijn er honderdduizenden en de klachten komen tot wel dertig kilometer van de luchthaven. Je wordt natuurlijk ook gillend gek als er de hele dag vliegtuigen over komen. De overheid heeft grenzen vastgesteld voor de geluidsoverlast die een luchthaven mag veroorzaken. De geluidsregels voor luchthavens van nationale betekenis staan in de Wet luchtvaart en de Luchtvaartwet. Zo moet Schiphol bijvoorbeeld elke 5 jaar geluid van vliegverkeer in kaart brengen en maatregelen nemen tegen geluidsoverlast. We weten wat dat in de praktijk betekent. Er gebeurt niets, dan wel het aantal vliegtuigen neemt toe.

Dat herrie ongezond is, is ook de conclusie uit een onderzoek van GGD Kennemerland. Er was een toename in de beleving van ernstige geluidhinder in 2016 ten opzichte van 2012. Kun je nagaan wat de uitkomsten in 2019 zouden zijn geweest.

 

  • De richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie
    (WHO): max 45 Lden en 40 Lnight
  • De geluidsniveaus liggen daar in de hele regio Schiphol ruim boven (48 Lden = +3 dB = verdubbeling intensiteit)
  • Tel je daar geluid van wegverkeer en industrie nog bij op, dan is de hele Randstad volgens de WHO onleefbaar

.