Overzicht video’s

28. CEO Schiphol gezocht

Platform Vliegoverlast is er niet om te klagen maar om te helpen. Schiphol zit met een probleem: de CEO is opgestapt. Wij zijn niet te beroerd om sollicitanten te zoeken die aan het krimpprofiel van de minister voldoen. Prof Van der Veen neemt de functie met je door. Reageren kan via de pagina vliegoverlast.nl/sollicitatie

Met dank aan de Partij voor de Dieren.

 

27. Krimp, echt met recht

De enige manier om de schadelijke impact van vliegverkeer te verminderen is het terugbrengen van het aantal vluchten. Dit besef lijkt door te dringen, gezien de beslissing van het kabinet tot krimp met 12 procent.

Maar gebeurt dit omdat men inziet dat er teveel gevlogen wordt of is het  door de dreiging van juridische sancties?

De pdf van de presentatie.

26. Het bestemmingennetwerk

In onze vorige video De patiënt Schiphol gingen we in op de symptomen van het hubmodel. Nu kijken we wat de hub inhoudt qua bestemmingen en of Nederland echt te gronde gaat als we niet meer rechtstreeks naar Katowice kunnen vliegen. Van aanbod- naar vraaggericht, voor mensen die hier wonen of hier moeten zijn: dan kan het aantal vluchten nog een stuk verder omlaag!

De pdf van de presentatie.

25. De patiënt Schiphol

Schiphol is ziek. Schiphol heeft last van morbide obesitas, dodelijke vetzucht. De luchthaven moet afslanken, niet van 500 naar 440 kilo vluchten, maar richting halvering. Dat zorgt voor serieuze verlichting van alle klachten, terwijl de luchtvaart weer gezond wordt voor Nederland. Prof. Van der Veen behandelt de patiënt Schiphol.

De pdf van de presentatie.

24. In actie voor krimp

Prof. Fulco van der Veen was gevraagd namens de bewoners van de regio Schiphol het publiek toe te spreken over het thema krimp van de luchtvaart. Dat is hem wel toevertrouwd, met een goed verhaal en enthousiaste reacties.

23. Kwaliteit en moraliteit

Van Schiphol dus. We kunnen er lang of kort over praten, maar wat gebeurt is schandelijk. De media staan er vol over. Kijk zelf maar hoe onze professor het onder woorden brengt.

En bedenk dat dit is opgenomen voor de meichaos met staking en annuleringen.

22. De Luchtvaartnota revisited

Ook dit kabinet vindt dat de publieke belangen in het luchtvaartbeleid voldoende gewaarborgd zijn in de Luchtvaartnota 2020-2050. Minister Harbers zegt dan ook dat er geen aanleiding om deze beleidsnota aan te passen.

Tijd om uit te leggen dat hier twee denkfouten worden gemaakt en de Tweede Kamer zich in slaap laat sussen. Feitelijk te gek voor woorden, vindt professor Van der Veen. Dit leidt tot foute keuzes. Gaat u voor een directe vlucht naar een gorilla-reservaat in Afrika of voor een woning? Zonder krimp van Schiphol kan er niet gebouwd worden in de Randstad.

21. Krimp van Schiphol

Nu krimp van de luchthaven ook in de politiek bespreekbaar is geworden, wordt het tijd om de juiste argumenten te gebruiken.

Krimp op basis van politieke wil is een stuk duurzamer dan op basis van rechterlijke dwang door bijvoorbeeld natuurwetgeving. Want krimp is gewoon prima beleid dat het publieke belang dient.

Prof. Van der Veen legt het de politici even uit.

Pdf van de presentatie

20. Burgers en luchtvaartbeleid

Er wordt gewerkt aan een opvolger van de Omgevingsraad Schiphol. Bewoners en gemeenten weigerden in te stemmen met verdere groei van Schiphol.

De opvolger wordt de Maatschappelijke Raad Schiphol, waarin de luchtvaart-sector  op afstand is gezet. Maar dat
is geen garantie dat bewoners echt invloed krijgen op het luchtvaartbeleid.

Tijd dus voor een voorstel om die invloed daadwerkelijk te claimen. Professor Van der Veens pleidooi laat aan duidelijkheid weer niets te wensen over.

Hierbij de pdf van de presentatie met ook het schema waaraan gerefereerd wordt.

19. De ‘nieuwe’ coalitie

Wat staat er in het coalitieakkoord over de luchtvaart? Het begint met mooie voornemens, maar al gauw gaat het weer helemaal mis. Prof. Van der Veen laat zien dat zijn ‘oude’ denken een stuk beter voor bewoners is dan de gedachten van de ‘nieuwe’ coalitie.

Vanwege het debat over het regeerakkoord brengen we deze februarivideo al half januari uit.

18. Regentenmentaliteit

Dit najaar publiceerde VNO-NCW een brief met een pleidooi om Schiphol te laten groeien. Bij de ondertekenaars waren er velen die vraagtekens oproepen, zoals de burgemeester van Amsterdam.

We vroegen eens na of dat wel in overeenstemming was met de wensen van duurzaamheid. Wat blijkt is dat het regentendom nog steeds een factor van betekenis is en zelden verantwoording aflegt.

17. Afleidingsmanoeuvres…

Schiphol en de luchtvaartsector hebben hun PR goed op orde. Daar kunnen we allemaal nog wat van leren. Hoe doen ze dat toch?

Prof. Fulco van der Veen laat het zien en roept op om je niet te laten verleiden om…

De dia’s als pdf-bestand downloaden.

16. Macht en tegenmacht

De politiek is niet bij machte de luchtvaartsector tegenspel te bieden. Dus moeten wij als burgers en kiezers opstaan en ons laten gelden.

Prof. Van der Veen legt het uit en onderstreept zijn betoog met een krachtig signaal.

De presentatie terugkijken? Hier staat de pdf van de dia’s.

15. Schiphol, optelsom ellende

Schiphol is een optelsom van geluid, smerige lucht, onveiligheid, schade aan milieu en klimaat, nutteloze bestemmingen en welvaartsverlies.

Hoeveel argumenten heb je nog nodig voor krimp? En waarom gebeurt dat niet? De professor legt het nog een keer uit en schuwt daarbij zelfs geen majesteitsschennis…

Na afloop de dia’s nog eens bekijken? 
Download hier de presentatie (pdf)

14. Wet van behoud van ellende

De resultaten uit ons rapport Luchtvaart uit Balans werden recentelijk bevestigd door CE Delft. Krimp van de luchtvaart levert zelfs geld op, laat het onderzoeksinstituut zien.

Het gaat om miljarden in de plus en professor Van der Veen legt het uit. Hij wordt echt boos dat politici dit niet willen snappen!

Nog eens rustig dia’s bekijken?
Download hier de presentatie (pdf)

13. Luchtvaart: slopende ziekte

Het thema past wel bij het nummer 13. We analyseren de luchtvaart op Cruijffiaanse wijze, hoewel hij natuurlijk Nummer 14 was.

Hij had wel de pech verslaafd te zijn geweest aan roken en dat wreekt zich. Fulco van der Veen ziet een aantal parallellen…Met de kat gaat het overigens goed, dank u!

De plaatjes nog eens bekijken?
Download de pdf van de presentatiedia’s

12. Burgerraad Luchtvaart

De Omgevingsraad Schiphol voldeed niet. Burgers en overheden hebben totaal andere belangen dan luchtvaartbedrijven.

Gaat een Maatschappelijke Raad Schiphol wel functioneren?

Prof. dr. Fulco van der Veen betwijfelt het. Hij heeft een veel beter plan om aan al het gekrakeel een einde te maken.

De dia’s wat beter bekijken?
Download de pdf van de presentatie

11. De kwaliteit van de LVN

  • Wat is de Luchtvaartnota eigenlijk voor een stuk?
  • Op welke problemen geeft deze nota antwoord?
  • Zit hij logisch in elkaar?
  • Of is het misschien gebakken lucht?

Fulco van der Veen geeft zoals altijd de antwoorden.

De dia’s nog eens rustig bekijken? Download hier de pdf van de presentatie.

10. Open video voor TK-leden

Het dossier Schiphol is ‘best wel een ingewikkeld onderwerp’, zeker ook voor de vers gekozen leden van het parlement die zich in het onderwerp moeten gaan verdiepen.

Overheden, bedrijven en adviesbureaus hebben de afgelopen jaren dikke pakken papier geproduceerd waar zelfs direct betrokkenen als een berg tegenop zien. Terwijl er dit jaar op basis van al die rapporten belangrijke beslissingen moeten worden genomen door de Tweede Kamer.

9. Schiphol quo vadis?

Waar moet het heen met Schiphol? Het Aldersakkoord, de Luchtvaartnota en het Luchthavenverkeersbesluit worden ingehaald door de tijd.

Ook de Luchtruimherziening en het hinderreductieplan van Schiphol staan alleen maar ten dienste van de door vrijwel niemand meer gewenste groei.

8. Schiphol en hinderreductie?

Schiphol heeft een hinderreductieplan gemaakt met als uitgangspunt dat Schiphol natuurlijk wel moet kunnen blijven groeien. De voorstellen zetten dan ook geen zoden aan de dijk voor bewoners in de regio.

Met de Luchtvaartnota als referentie denkt de luchthaven wel zo’n achthonderdduizend vluchten kwijt te kunnen…

7. Rutte, burgers, luchtvaart

De afgelopen tien jaar hebben de kabinetten Rutte stelselmatig de leefbaarheid, gezondheid en het klimaat in de Randstad en ver daarbuiten verkwanseld aan de luchtvaartsector.

We hebben een tip voor de Tweede Kamerleden om daar wat aan te doen. De tip is ook na de verkiezingen nog geldig, maar de kiezer kan beter vooraf nadenken.

6. Verbinding of kortsluiting

De Omgevingsraad Schiphol voldoet niet meer omdat bewoners en gemeenten geen trek meer hadden in verdere groei van de luchthaven.

Interim-voorzitter Pieter van Geel schreef hier een rapport over getiteld Schiphol Vernieuwd Verbinden.

PVA licht dat rapport door. Kunnen we er als bewoners wat mee?

5. Alternatieve Luchtvaartnota

De Luchtvaartnota is gefileerd en afgebrand. Platform Vliegoverlast Amsterdam (voorheen de Koepel van Amsterdamse Schipholgroepen) komt met een alternatief. Je krijgt daarmee als burger zelfs geld toe! Dit is onze vijfde presentatie die erop is gericht de groei van Schiphol en de macht van de luchtvaartsector te beteugelen om de vlieghinder echt te verhinderen.

Op 2 februari 2021 is de presentatie als petitie aangeboden aan de Vaste Kamercommissie van I&W.

4. De Olifant in de Kamer

Hoeveel luchtvaart heeft Nederland nodig? Dit is de vraag die niet gesteld is in de Luchtvaartnota 2020-2050. Die is alleen gericht op groei van het vliegverkeer. Terwijl die vraag natuurlijk uitgangspunt moet zijn bij het maken van toekomstplannen voor met name Schiphol. De niet gestelde vraag is niet de enige olifant in de kamer. Prof. dr. Fulco van der Veen toont de nog grotere Olifant in de Kamer, die met hoofdletters! Hij wordt bijgestaan door mr. dr. ing. Hans Buurma van de Werkgroep Toekomst Luchtvaart die het heeft over Internationaal Openbaar Vervoer.

3. Herstel van vertrouwen

De Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050 is gefileerd en afgebrand. Hoe kan het vertrouwen bij bewoners hersteld worden? In deze video geeft Fulco van der Veen antwoord op deze belangrijke vraag.

Wetenschappers en bewoners moeten hier gezag krijgen dat de gewone autoriteiten al tientallen jaren misbruiken om groei van vliegoverlast te faciliteren. Het Klimaatakkoord van Parijs en de richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie worden met voeten getreden.

2. De Luchtvaartnota afgebrand

Niet alleen bewoners hebben de Ontwerp-Luchtvaartnota afgebrand, maar ook gemeenten, provincies, milieuorganisaties en zelfs de Commissie voor de milieueffectrapportage. Ook de KLM had wat opmerkingen, hm. Ze wilden zich nog wat extra profileren, terwijl ze al wekelijks bij de minister en haar ministerie op schoot zitten. En Schiphol loopt ook al aan de leiband van de ‘blauwe trots’.

Met deze Luchtvaartnota gaat de groei nog dertig jaar ongebreideld door.

1. De Luchtvaartnota gefileerd

Prof. dr. Fulco van der Veen fileert de Ontwerp-Luchtvaartnota 2020-2050. Hij laat op aanstekelijke wijze zien dat de hele nota een groot promotiedocument is voor de vlieglobby. Zoals het roken vroeger werd gepromoot met de wereld van Peter Stuyvesant, zo zet het ministerie van Cora van Nieuwenhuizen Schiphol en de KLM op een onaantastbaar voetstuk. Terwijl alle nadelen worden gebagatelliseerd, wat in elk geval ten koste gaat van de bewoners die overlast ervaren qua geluid, leefbaarheid, gezondheid, milieu en klimaat.