Politiek

Gemeente en rijk

PVA staat voor de Amsterdammers, dus het ligt voor de hand dat we ons richten op de gemeentelijke politiek: de gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders, in het bijzonder de wethouder die verantwoordelijk is voor Schiphol. Daarmee zijn we dan ook in regelmatig overleg. Recente ontwikkelingen staan hieronder onder het kopje Amsterdamse politiek.

De echte beslissingen over de luchtvaart worden natuurlijk in Den Haag genomen en daar zijn we ook mee verbonden. Er zijn rechtstreekse contacten met de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (I&W). Ook daarvan doen we verslag op deze pagina, onder het kopje Landelijke politiek.

Wij hebben wel een idee over bewonersinvloed, getoond in de video Burgerraad Luchtvaart.

Amsterdamse politiek

Amsterdam aarzelt

Een links college is nog geen garantie voor een groene blik op de luchtvaart. In het verleden huldigden de wethouders voor luchtvaartzaken per definitie het kabinetsstandpunt, of ze nou van de VVD of D66 waren. Een vriendelijk gesprek was jaarlijks mogelijk, maar de werkgelegenheid maakte elke discussie over vermindering van overlast zinloos.

Van de huidige wethouder Victor Everhardt kun je in elk geval zeggen dat hij openstaat voor argumenten en dat hij de burgers een echte stem wil geven, zo benadrukte hij in een rondetafelgesprek met de Tweede Kamer.

Die argumenten worden natuurlijk ook steeds sterker. De conclusies van ons rapport Luchtvaart uit Balans is onlangs nog bevestigd door CE Delft en onze 14de video besteedt er uitgebreid aandacht aan.

Binnenkort heeft de kerngroep van PVA weer een gesprek met de wethouder. Als u suggesties heeft voor dat gesprek, laat het dan weten via de pagina Vertel!

Landelijke politiek

Boeren met kiespijn

De misplaatste vrolijkheid bij de start van dit kabinet heeft geleid tot een politieke crisis met brokstukken op vrijwel alle terreinen. Wie het bij konden benen gaan nog steeds blijmoedig volle kracht vooruit richting afgrond. Dat is de enige visie waar je dit kabinet op kunt betrappen…

Foto ANP