Thema’s

VEILIGHEID

Veiligheidsrisico’s vliegverkeer Schiphol zwaar onderschat

De Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) heeft in april 2017 een rapport gepubliceerd van een onderzoek naar de veiligheid van het vliegverkeer op en rond Schiphol. Dit OvV-rapport bevat acht aanbevelingen aan overheid en sectorpartijen. Een quote uit het rapport: ”De Onderzoeksraad acht een besluit over verdere groei (boven het plafond van 500.000 vliegbewegingen), voor of na 2021, pas mogelijk nadat de in dit rapport aanbevolen maatregelen zijn genomen en de risico’s nu en in de toekomst structureel zijn verminderd”.

Nadat de reacties van de aangesprokenen binnen waren maakten omwonenden van Schiphol zich nog meer zorgen over het bagatelliseren van de veiligheidsrisico’s van het vliegverkeer op Schiphol. In de woorden van de OvV een jaar later: “De partijen moeten zich primair richten op het voorkomen van veiligheidsrisico’s, ook als dit consequenties heeft voor bijvoorbeeld de capaciteit van de luchthaven”.

Ondanks herhaalde toezeggingen van het ministerie en de luchtvaartsector dat de veiligheid bovenaan staat, blijkt dat alles – lees de Luchtvaartnota 2020- 2050 – erop is gericht om groei door te drukken. Voorgenomen maatregelen schieten volledig tekort. Een extra reden om de Luchtvaartnota af te schieten.