Thema’s

Gezondheid

Vieze lucht- en herriekaart

Twaalf duizend Nederlanders overlijden jaarlijks aan de gevolgen van vieze lucht. Vooral rond Schiphol en Amsterdam zijn de gezondheidsrisico’s hoog, blijkt uit gegevens van het RIVM. Experts roepen op tot radicale maatregelen. ‘Je rookt op de meest vervuilde plekken ongemerkt elke dag vijf tot tien sigaretten.’ De Randstad hoort bij vuilste gebieden Europa: ‘Ik zou wonen in Amsterdam zeker niet aanraden’, aldus een van de betrokken onderzoekers van de GGD.

De onderzoeksredactie van RTL Nieuws maakte de vieze-lucht-en-herriekaart op basis van schattingen van het RIVM. De kaart toont voor het hele land het risico op ziekte of vroegtijdig overlijden als gevolg van vervuilde lucht of geluidsoverlast door verkeer, industrie en luchtvaart. Hoe roder het gebied, hoe groter de kans om ziek te worden van luchtverontreiniging of geluid.

Bron: RTL Nieuws

Ultrafijnstof rondom Schiphol heeft effect op gezondheid

In de omgeving van Schiphol zijn mensen al jaren bezorgd over de effecten van vliegverkeer op hun gezondheid. Het gaat daarbij vooral om de uitstoot van ultrafijnstof. Na lang aandringen van bewoners is het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) onderzoek gestart naar mogelijke negatieve effecten van ultrafijnstof.

Bewonersorganisaties in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) zijn verbijsterd door de eerste uitkomsten. Nadat eerder was aangetoond dat de concentraties rond Schiphol hoger zijn dan verwacht, is nu ook gebleken dat de blootstelling ernstige gevolgen heeft voor de gezondheid. Het feit dat deze heel kleine deeltjes zich in de longen ophopen is extra gevaarlijk. Met name de risico’s voor kinderen zijn schokkend.

De tussenresultaten bewijzen dat het onderzoek moet worden uitgebreid tot een groter gebied: niet alleen nabij de luchthaven maar ook onder de routes buiten de geluidscontouren.

Helaas zijn de plannen van de luchtvaartsector om de gevaren te bestrijden verre toekomstmuziek. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft bovendien recent aangegeven dat de negatieve gezondheidseffecten van vliegtuiggeluid groter zijn dan eerder gedacht.  Het overlijdensrisico door vliegverkeer rondom Schiphol is verder volgens de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV) een factor 10 hoger dan risico’s toegestaan voor andere bedrijfsactiviteiten.

Kortom, bewoners rondom Schiphol worden geconfronteerd met stapeling van risico’s met betrekking tot gezondheid en veiligheid. Vandaar dat dit onderzoek alle aanleiding geeft om de noodzakelijke verlenging van het plafond op Schiphol nu definitief te maken.

De resultaten van het eerste deel van het onderzoek staan hier.
Nieuwe resultaten worden eind 2021 verwacht.