Lid worden

Lidmaatschapsformulier

De jaarlijkse contributie bedraagt € 25 euro. Als u lid wordt na 1 juli betaalt u € 12,50 voor de rest van het jaar. Voor jongeren tot 25 jaar is het jaarlijkse minimumbedrag € 10.

Dit geld wordt gebruikt om Platform Vliegoverlast beter op de kaart te zetten via video’s, de website, bijeenkomsten, webinars. We maken kosten en krijgen geen subsidie! Dus aarzel niet om ons te steunen, want ieders gezondheid en toekomstperspectief zijn het waard.

Voor de duidelijkheid: we willen als PVA Platform Vliegoverlast afdeling Amsterdam worden. Officieel heten we Platform Vliegoverlast Amsterdam, maar we werken aan een Federatie van bewonersgroepen. Daarmee laten we zien dat we veel breder denken en scheppen we ruimte voor afdelingen elders. De kern van de Federatie is dat iedereen samenwerkt aan zaken als krimp van de luchtvaart en individuele rechtsbescherming voor iedereen. En dat we onze herrie niet bij de buren over de schutting gooien.

Iedereen mag in zijn eigen achtertuin natuurlijk blijven pleiten voor minder herrie boven zijn/haar hoofd, maar samen willen we sterk staan tegen de luchtvaartsector en het ministerie. Een logische naam voor de Federatie is natuurlijk Platform Vliegoverlast. Met het nieuwe logo lopen we daar al op vooruit. En iedereen mag meedenken over de verdere invulling.

Mensen die nu lid worden en niet in Amsterdam wonen, zullen we later verwijzen naar de dichtstbij gelegen groep in de regio die meedoet met de Federatie. Als lid maak je vanaf nu al deel uit van dit netwerk.

Na het versturen van dit formulier ontvangt u een welkomstbrief met een betaalverzoek, inderdaad van PVA.

Mocht u alleen willen doneren, dan kan dat natuurlijk ook: op NL26 INGB 0007 8192 07 t.n.v. Vereniging Platform Vliegoverlast Amsterdam

Voor de Omgevingsraad Schiphol waren in 2015 honderd ondersteuners nodig om een bewonersvertegenwoordiger te mogen aanwijzen. In 2023 zal eenzelfde regeling gelden om bewonersvertegenwoordigers in de nieuwe Maatschappelijke Raad Schiphol te benoemen. Als u hier de eerste keuze aanwijst, hopen we niet opnieuw langs de deuren te hoeven om handtekeningen te verzamelen. Maar u bent geheel vrij om uw keuze te maken.