Privacy

Privacyverklaring

Platform Vliegoverlast Amsterdam (PVA), gevestigd aan de Laan van Vlaanderen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wouter Looman, secretaris a.i., is de functionaris gegevensbescherming van PVA. Hij is te bereiken via secretaris@vliegoverlast.nl.

PVA slaat geen persoonlijke informatie op anders dan wat u zelf naar PVA mailt of instuurt per formulier vanaf de PVA-website. Voor onze ledenadministratie en het versturen van nieuwsbrieven maken wij gebruik van Banster, een online ledenadministratie systeem (https://banster.nl). PVA Vliegoverlast heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Banster. Uw gegevens worden door Banster met niemand gedeeld en worden beveiligd opgeslagen. Banster gebruikt ook geen gegevens van u/ons om de eigen dienstverlening te verbeteren.

U kunt zich onderaan elke nieuwsbrief met een klik uitschrijven.

Persoonsgegevens die wij verwerken

PVA verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onze secretaris via secretaris@vliegoverlast.nl. Dan verwijderen wij deze informatie. Ieder heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u aangeven via het contactformulier. PVA zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Bent u niet tevreden over de reactie dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Platform Vliegoverlast Amsterdam verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Platform Vliegoverlast Amsterdam wordt gemaakt met WordPress.
  • Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: zo lang als het lid aangesloten blijft.
  • Gegevens worden alleen gedeeld met Maatschappelijke Raad Schiphol als daar expliciet toestemming voor is gegeven door het lid bij aanmelding. Dit heeft te maken met het kunnen kiezen van bewonersvertegenwoordigers: de Maatschappelijke Raad Schiphol wil daarvoor bewijzen van lidmaatschap kunnen controleren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via het aanmeldformulier. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar onze secretaris via secretaris@vliegoverlast.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. PVA zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. PVA wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PVA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Wouter Looman zijnde functionaris gegevensbescherming van PVA. Hij is te bereiken via secretaris@vliegoverlast.nl. PVA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

  • (Categorie) persoonsgegevens > lidmaatschap
  • Bewaartermijn > zolang persoon lid blijft
  • Reden personalia > om contact mogelijk te maken en om aan te tonen dat leden binnen een bepaald gebied wonen waar de vereniging betrekking op heeft.
  • PVA verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

PVA gebruikt alleen tijdelijke technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan deze website alleen gedurende de sessie opgeslagen wordt op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak, bijvoorbeeld om te checken of e-mail of een nieuwsbrief geopend wordt. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google. Deze cookies zorgen alleen voor verbindingen binnen de website vliegoverlast.nl Deze cookies zorgen alleen voor verbindingen binnen de website vliegoverlast.nl. De Global Site Tag is voorzien van de parameters { ‘anonymize_ip’: true, ‘forceSSL’: true });

Statistieken

Op inzicht te krijgen in onze bezoekersaantallen gebruiken wij Statify. Statify verwerkt en bewaart geen persoonsgegevens zoals b.v. IP-adressen – Statify telt siteweergaven, geen bezoekers. Absolute privacy-compliance gekoppeld aan transparante procedures: een lokaal in WordPress gemaakte databasetabel bestaat uit slechts vier velden (ID, datum, bron, doel) en kan op elk moment worden bekeken, opgeschoond en gewist door de beheerder. Dankzij deze trackingaanpak is Statify 100% compliant met GDPR en dient het als een lichtgewicht alternatief voor andere trackingservices.