Privacy

Privacyverklaring

Platform Vliegoverlast Amsterdam (PVA), gevestigd aan de Van Eeghenstraat 54-2, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Marcella Meijers, secretaris, is de functionaris gegevensbescherming van PVA. Zij is te bereiken via meijersmj@gmail.com.

PVA slaat geen persoonlijke informatie op anders dan wat u zelf naar PVA mailt of instuurt per formulier vanaf de PVA-website.

Persoonsgegevens die wij verwerken

PVA verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onze secretaris via meijersmj@gmail.com. Dan verwijderen wij deze informatie.

Ieder heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u aangeven via het contactformulier. PVA zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Bent u niet tevreden over de reactie dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Platform Vliegoverlast Amsterdam verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Platform Vliegoverlast Amsterdam gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress en Mailchimp. Deze worden gebruikt om de website te produceren en om de ledenadministratie te administreren en nieuwsbrieven te versturen.
  • Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: zo lang als het lid aangesloten blijft.
  • Gegevens worden alleen gedeeld met Omgevingsraad Schiphol als daar expliciet toestemming voor is gegeven door het lid bij aanmelding. Dit heeft te maken met het kunnen kiezen van bewonersvertegenwoordigers: De Omgevingsraad Schiphol (en wellicht zijn opvolger) wil daarvoor bewijzen van lidmaatschap kunnen controleren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via het aanmeldformulier. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar onze secretaris via meijersmj@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. PVA zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. PVA wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PVA neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Marcella Meijers zijnde functionaris gegevensbescherming van PVA. Zij is te bereiken via meijersmj@gmail.com.

PVA bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende van persoonsgegevens:

  • (Categorie) persoonsgegevens > lidmaatschap
  • Bewaartermijn > zolang persoon lid blijft
  • Reden personalia > om contact mogelijk te maken en om aan te tonen dat leden binnen een bepaald gebied wonen waar de vereniging betrekking op heeft.
  • PVA verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies

PVA gebruikt alleen tijdelijke technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het bezoek aan deze website alleen gedurende de sessie opgeslagen wordt op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Google

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de ‘Analytics’-dienst. PVA gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. PVA heeft hier geen invloed op. PVA heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.