Thema’s

KLIMAAT

Om de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te halen en om ons aan te kunnen passen aan klimaatverandering, moet de uitstoot van broeikasgassen in de hele wereld onmiddellijk omlaag. Dat staat in het nieuwe syntheserapport van het VN-klimaatpanel IPCC. Dit rapport is een samenvatting van de drie delen van het zesde IPCC-rapport die de afgelopen jaren verschenen zijn. Het is gebaseerd op onderzoek van duizenden klimaatwetenschappers.

Er worden een aantal belangrijke conclusies getrokken, die door niemand meer ter discussie worden gesteld. Voor de luchtvaart zijn de volgende feiten van belang:

  1. het staat onomstotelijk vast dat menselijke activiteit de atmosfeer, de oceanen en de landmassa’s heeft opgewarmd; er is geen sprake van dat normale wisselingen in temperatuur door natuurlijke oorzaken een rol spelen en het tempo waarin de opwarming nu gaat is ongekend;
  2. de opwarming beïnvloedt nu al ieder bewoond gebied op aarde;
  3. de oorzaak is de uitstoot van broeikasgassen, met name CO2 en methaan met een afzonderlijke bijdrage van vliegtuigstrepen (aviation trails);
  4. vele veranderingen zijn al onomkeerbaar over een periode van eeuwen tot millennia;
  5. om ook maar n de buurt te komen van de doelstelling van het klimaat akkoord van Parijs moet de uitstoot naar minimaal nul; dan zal de opwarming mogelijk ‘beperkt’ zijn tot 2 graden Celsius.

Geen enkele politicus kan meer om deze feiten heen en het groeiverdienmodel die de kern vormt van de Luchtvaartnota kan dus acuut de prullenbak in. De uitzonderingspositie van de luchtvaart zoals vastgelegd in 1944 in het verdrag van Chicago moet per direct worden opgeheven. Sterke krimp van de luchtvaart is het enige scenario dat ons rest. PVA zal dit op alle denkbare podia uitdragen.