Over ons

Doneren & ACTIE BAANONDERHOUD

Platform Vliegoverlast staat voor krimp van de luchtvaart en vermindering van de overlast. We vertegenwoordigen iedereen die te maken heeft met gezondheidsverlies door vliegtuigen, en echt niet alleen in Amsterdam. Dat treft jou ook, want vliegtuigen vliegen boven ons allemaal. Met uitstoot en geluid die jouw levensduur en die van je (klein)kinderen negatief beïnvloeden. We willen dat de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (ICAO) artikel 44 afschaft, dat blijft promoten dat luchtvaart goed is voor de toekomst van de mensheid. Daarmee beperkt deze organisatie krimpbeleid in Nederland.

We willen mensen verenigen tegen de luchtvaartlobby. Steun ons dus, want elke euro telt om tegenwicht te bieden aan deze machtige tegenstander. Donaties zijn zeer welkom, want we maken flink wat kosten.

Bankrekening NL26 INGB 0007 8192 07 ten name van Vereniging Platform Vliegoverlast Amsterdam.

Speciale actie

Kort geding tegen extra vliegverkeer richting Buitenveldertbaan en Oostbaan: help mee om geld bij elkaar te brengen!

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) heeft besloten de komende drie maanden over Amsterdam, Amstelveen, Diemen, Muiden en ‘t Gooi 10 duizend extra vliegtuigen te laten vliegen. Midden in de zomer dus, als men wil genieten van de tuin of het balkon en een raam open wil zetten.

Dit is in strijd met vele afspraken die zijn gemaakt met LVNL, Schiphol en het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat (I&W). Alle partijen zijn van mening dat onderhoud geen reden kan zijn om de overlast te verschuiven naar mensen in andere woonwijken. Afgelopen februari heeft minister Harbers nog aangegeven dat Schiphol maatregelen moet treffen als één van de banen dicht is wegens onderhoud. Het is de zoveelste afspraak die wordt geschonden ten koste van de omwonenden. Dit keer zijn de Buitenveldertbaan en de Oostbaan de pineut, volgende keer is het een van de andere banen: in onderhoudsperiodes moet minder vliegverkeer toegestaan worden!

Dat er nu toch weer extra overlast plaatsvindt, gaat bovendien in tegen het vonnis van de rechter op 20 maart jongstleden. Die bepaalde dat de belangen van omwonenden steeds een sluitpost zijn en dat dit voortaan niet meer het geval mag zijn. Het Ministerie van I&W dient een eerlijke afweging te maken en mag niet meer louter kijken naar de belangen van de vliegindustrie.

Nu blijkt ook nog dat deze situatie onnodig is:

  • Er zijn geen veiligheidsredenen om het onderhoud nu snel uit te voeren, de situatie is al 15 jaar zo.
  • Er is geen reden om het zo lang te laten duren: als er dag en nacht aan gewerkt wordt, zijn slechts de kosten wat hoger voor LVNL. Dat heeft de dienst aan zichzelf te wijten vanwege de gebrekkige planning.
  • De oorzaak dat deze situatie is ontstaan is omdat LVNL naar eigen zeggen niet op tijd mensen heeft opgeleid om het beter te organiseren.
  • De informatie over de oorzaak en de geplande maatregelen is drie maanden lang achtergehouden door LVNL en de minister.

Omwonenden zijn hierdoor opnieuw voor een voldongen feit geplaatst. Dat laat zich kwalificeren als onbehoorlijk bestuur. De minister neemt de burger niet in bescherming. De minister laat wéér de belangen van de luchtvaart prevaleren boven die van burgers die hun volledige zomer verpest zien worden.

Stichting SchipholWatch start een kort geding om het besluit van de minister om deze extra overlast en vervuiling toe te staan, te laten vernietigen. Dit in samenwerking met Platform Vliegoverlast Amsterdam.

Om de dagvaarding en procedure te voltooien zijn nog donaties nodig. Platform Vliegoverlast Amsterdam heeft onvoldoende reserves hiervoor. De opbrengst van de donaties wordt gebruikt voor deze procedure en een eventueel overschot voor herstel van reserves voor toekomstige activiteiten. Wilt u uw rechten, gezondheid, welzijn, leefomgeving en woningwaarde beschermen, doneer dan een bedrag naar keuze op bankrekening

NL26 INGB 0007 8192 07

ten name van Vereniging Platform Vliegoverlast Amsterdam onder vermelding van ´Actie Baanonderhoud´.