ACTIE BAANONDERHOUD

Vragen en antwoorden

 

V: Waarom werken SchipholWatch en PVA samen?
A: Wij hebben een vergelijkbare achterban en willen hetzelfde bereiken. SchipholWatch heeft ervaring met procederen en PVA brengt inhoudelijke expertise in over de problematiek. Zo versterken wij elkaar.

V: Zijn er nog meer partijen betrokken?
A: Naast de projectsamenwerking tussen SchipholWatch en PVA zijn er de nodige contacten met andere bewonersgroepen. Wij weten elkaar steeds vaker te vinden in de gezamenlijke strijd tegen de overlast van Schiphol.

V: Wat gebeurt er met het geld dat op dit moment niet besteed wordt aan de Actie Baanonderhoud?
A: Het geld dat vanaf 12 juni is binnengekomen via de Actie Baanonderhoud wordt als een soort ‘oorlogskas’ gereserveerd voor vervolgacties en/of gedoneerd aan de Stichting Recht op bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV). RBV wil dat burgers wettelijke en mensenrechtelijke waarborgen krijgen tegen de ziekmakende herrie en vervuiling door het vele vliegverkeer van en naar Schiphol. Op 14 juli 2022 daagde RBV de Staat voor de rechter en won. Maar hun strijd is nog niet gestreden.

V. Kan ik mijn geld terugkrijgen nu dit niet besteed is een kort geding om het baanonderhoud aan de Zwanenburgbaan deze zomer te stoppen?
A: Ja, dat kan, geen probleem. Stuur een mail met de juiste gegevens (naam, rekeningnummer) naar secretaris@vliegoverlast.nl

V: Wat gebeurt nu de zaak niet doorgaat?
A: Er is de nodige publiciteit gegenereerd. Dit zorgt bij toekomstig baanonderhoud voor meer druk op de autoriteiten om het bewonersbelang mee te wegen. Verder overwegen we nieuwe stappen om ons gelijk te halen. De actiebereidheid is groot.

V: Gaat het bij PVA niet alleen om eigenbelang?
A: Al jaren pleiten bewoners rond Schiphol voor minder overlast tijdens groot onderhoud van een baan. Het verkeer dat dan maandenlang moet uitwijken, komt terecht op de andere banen. Je komt daardoor, waar je ook woont, bijna elk jaar uit op een hogere geluidsbelasting dan op basis van voorgerekende cijfers. In februari 2024 heeft minister Harbers in de MRS op aandringen van de bewoners nog toegezegd dat er bij groot onderhoud, door Schiphol verzachtende maatregelen genomen moeten worden om dit effect teniet te doen. En een paar maanden later laat hij dit extra, ongeplande onderhoud doodleuk passeren. Toevallig gaat het om de Zwanenburgbaan, met effecten voor Buitenveldertbaan en de Oostbaan. Vandaar dat PVA er als eerste bovenop gedoken is. Maar als we succes hebben, gaat iedereen hiervan profiteren, want zoals gezegd wordt elk jaar een andere baan dichtgegooid voor onderhoud. Dat is ook in lijn met de filosofie van PVA dat alle bewonersgroepen zoveel mogelijk moeten samenwerken om tot passende luchtvaart en rechtsbescherming te komen.

V: Komt er ook een video met Fulco van der Veen over deze zaak?
A: Een goed idee, wie weet. Is het je trouwens wel eens opgevallen dat in geen van onze 36 video’s de Buitenveldertbaan of de Oostbaan genoemd worden? Wij gaan voor leefbaarheid en rechtsbescherming voor iedereen.