Laatste Nieuws

Updates Actie Baanonderhoud

 

Update 21 juni

Enkele weken gelden werden we onaangenaam verrast door het vooruitzicht op een zomer vol extra vliegherrie. Daarop hebben op 12 juni PVA en SchipholWatch de handen ineengeslagen om te kijken of we een kort geding konden beginnen om het onverwachte groot onderhoud aan de Zwanenburgbaan midden in de zomer te stoppen. Toen was net bekend dat de overlast geen twee maar dertien weken ging duren. Om zo’n juridische procedure te kunnen bekostigen, zijn we de Actie Baanonderhoud gestart.

Omdat het belangrijk is om zorgvuldig te zijn en niet blind te procederen hebben we allereerst opdracht gegeven om een Proces Advies te maken. PVA heeft aan de advocaat van de Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) gevraagd een inschatting te maken van de kansen om door middel van een kort geding een einde te maken aan de extra vlieghinder deze zomer.

Aanvankelijk was de inschatting dat de procedure lastig zou zijn, maar wel met mogelijkheden. In een spoedprocedure op basis van een beroep op aantasting van de rechten van de mens (waar de RBV-zaak mee is gewonnen) zijn de mogelijkheden beperkt. Uiteindelijk bleken er toch meer obstakels dan mogelijkheden te zijn. En gelijk hebben is dan iets anders dan gelijk krijgen. Daarop hebben we vandaag, ruim een week na de start van de actie, met heel veel tegenzin moeten besluiten om geen kort geding te starten.

Daarbij is het heel zuur dat Schiphol en de LVNL wegkomen met het creëren van voldongen feiten omdat een minister in een eerder stadium zijn rug niet heeft recht gehouden. Op vrijdag 14 juni stond de wijziging van de regeling in de Staatscourant en op maandag werd het navigatiesysteem voor de vliegtuigen afgebroken, waardoor er geen weg meer terug was met het onderhoud. En dat terwijl de luchtverkeersleiding zelf had aangegeven dat er ook alternatieven waren en het onderhoud niet urgent was. Er speelden geen veiligheidsissues.

Positief is de grote bereidheid van omwonenden en de goede samenwerking van bewonersorganisaties om echt iets te doen. Het doel is nog steeds de overlast door onderhoud te voorkomen. We willen de luchtvaartsector niet laten wegkomen met deze flagrante schending van rechten. We laten het er dan ook niet bij zitten! Wij blijven strijdbaar. We overwegen andere acties om de extra overlast bij groot onderhoud te stoppen en werken graag samen met alle andere bewonersorganisaties die streven naar een leefbare omgeving van Schiphol.

PVA neemt alle kosten die tot nu toe zijn gemaakt op zich vanuit het bedrag dat al voor 12 juni op de PVA-rekening stond. Sinds die datum hebben we dankzij de vele donaties een extra ‘oorlogskas’ opgebouwd. Uiteraard zijn we bereid geld terug te storten als mensen vinden dat ze alleen voor deze specifieke actie hebben gedoneerd. Laat het ons in dat geval op korte termijn weten via secretaris@vliegoverlast.nl onder vermelding van naam en rekeningnummer. Maar zoals gezegd: wie zijn/haar geld laat staan weet dat het goed besteed zal worden om de luchtvaartoverlast aan te pakken. Suggesties voor nieuwe acties zijn altijd welkom.

Update 3 juli

Er is op 1 juli overleg geweest met de advocaat. We kwamen tot de conclusie dat er zeker sprake is van onrechtmatig handelen, gezien het niet nakomen van afspraken en een belangenafweging die in strijd is met het RBV vonnis. Maar door het scheppen van voldongen feiten was het al gestarte onderhoud niet meer tegen te houden of terug te draaien

Daarom zoeken we het bij deze onderhoudssituatie niet in een kort geding maar in een schadeprocedure. Voor omwonenden heeft een dergelijke procedure een aantal voordelen. Ze kunnen genoegdoening/compensatie eisen voor geleden schade. En of dat nu wel of niet tot een tastbaar resultaat leidt, er zal een preventieve werking vanuit gaan met betrekking tot toekomstig onderhoud. De advocaat werkt een voorstel verder uit.

Het bestuur van PVA

Vragen en antwoorden

Terug