4. De Olifant in de Kamer

Hoeveel luchtvaart heeft Nederland nodig? Dit is de vraag die niet gesteld is in de Luchtvaartnota 2020-2050. Die is alleen gericht op groei van het vliegverkeer. Terwijl die vraag natuurlijk uitgangspunt moet zijn bij het maken van toekomstplannen voor met name Schiphol. De niet gestelde vraag is niet de enige olifant in de kamer. Prof. dr. Fulco van der Veen toont de nog grotere Olifant in de Kamer, die met hoofdletters! Hij wordt bijgestaan door mr. dr. ing. Hans Buurma van de Werkgroep Toekomst Luchtvaart die het heeft over Internationaal Openbaar Vervoer.