34. Halvering ethische kwestie

Halvering van de luchtvaart in Nederland: het moet en het kan, de feiten spreken voor zich. Iedereen met een beetje verstand en oog voor de medemens weet dat.

Maar omdat lang niet iedereen die zichzelf sociaal en milieubewust noemt daarnaar handelt, blijft de macht van het fossiele bedrijfsleven politieke steun genieten, ook van veel kiezers. Zelfs als we weten dat toekomstige generaties met alle nadelen worden opgezadeld.

Een kwestie van ethiek, toch?

De pdf van de presentatie.