Naar een Federatie van bewonersorganisaties rond Schiphol

Met onderstaand formulier vragen we de bestuurders van bewonersorganisaties die krimp van de luchtvaart voorstaan om zich uit te spreken over het idee om zich te verenigen in een Federatie.

De verkiezingen voor de Maatschappelijke Raad Schiphol zijn achter de rug en de clustervertegenwoordigers benoemd. Tientallen bewonersorganisaties hebben daaraan bijgedragen door kiespersonen aan te wijzen voor de clusters.

Hoe mooi het ook is dat de MRS nu bestaat en van start is gegaan, voor input en onderlinge afstemming denken we dat een Federatie van bewonersgroepen meerwaarde kan hebben. We hebben een goede onderlinge samenwerking nodig in de gezamenlijke strijd tegen het luchtvaartbeleid. Alleen met forse krimp komen we tot een gezondere leefomgeving met minder geluidsoverlast, minder uitstoot van CO2, NOx en ultrafijnstof. De afgelopen maanden hebben we van menigeen begrepen dat men dit een goede zaak vindt.

We erkennen daarbij natuurlijk wel dat iedereen zelf minder overlast wil en dat iedereen daarvoor knokt binnen zijn eigen gemeente of regio. De Federatie is dus vooral bedoeld om de onderlinge contacten te verbeteren en informatie uit te wisselen. Simpel gezegd: Samen sterk! Wellicht ten overvloede: vorming van een Federatie is een pure bewonerszaak, waarbij we ook groepen die niet in de MRS zijn vertegenwoordigd willen uitnodigen. We denken hierbij bijvoorbeeld aan bewonersgroepen rond vliegveld Lelystad -omdat deze luchthaven gezien kan worden als zevende Schipholbaan- en groepen die zijn gevormd naar aanleiding van de vierde aanvliegroute.

Nu gaat het in eerste instantie om een intentieverklaring: verdere uitwerking moet gebeuren door afgevaardigden van bewonersgroepen die mee willen doen. We willen graag horen of uw organisatie ervoor voelt om mee te doen met de Federatie.

In te vullen door bestuurders van bewonersorganisaties