Op weg naar een federatie

Ingezonden brief

‘Ik erger me al geruime tijd aan het grote aantal groeperingen dat zich inzet tegen de Schipholoverlast. Ieder een eigen regio of doelgroep, allemaal een bestuur, beleid, insteek, website, en niet altijd even professioneel qua uitstraling. Allemaal goed bedoeld maar het levert al vele jaren nauwelijks iets op want Schiphol bleef al die maar doorgroeien. Die verdeeldheid van al die organisaties komt Schiphol waarschijnlijk heel goed uit. Een Federatie gaat heel misschien iets oplossen. Maak er gewoon één grote professionele en slagvaardige organisatie van met een naam, een website en een bestuur. Dan ga ik weer een mooie contributie betalen.’

Antwoord bestuur PVA

Vanuit PVA hebben we begin 2022 het initiatief genomen om tot een Federatie van bewonersgroepen te komen om gezamenlijk op te treden richting ministerie. Dit begint een succes te worden: een aantal belangrijke groepen hebben inmiddels toegezegd mee te doen. En de minister heeft het idee meegenomen in zijn brief aan de Kamer.

Wat ons betreft krijgt de Federatie een stem bij het aanwijzen van deelnemers aan de Maatschappelijke Raad Schiphol. Dit is de opvolger van de Omgevingsraad Schiphol die gedoemd was te mislukken omdat bewoners en luchtvaartsector tegengestelde belangen hebben als het gaat op overlast versus groei.

Helaas moet wie mee wil doen in de MRS net als voorheen weer op handtekeningenjacht om via kiesmannen tot een clustervertegenwoordiger te komen. Het gevaar is verdeeldheid onder bewoners die voor hun eigen achterban moeten opkomen via nimby-gedrag: eigen baan eerst. Het waterbedeffect leert dat vermindering van de overlast voor de een leidt tot meer overlast voor de anderen. Dat moet dus anders.

Terugdringen van overlast is vooral een kwestie van komen tot krimp en bescherming van de individuele burger. Groepen die aan de Federatie deelnemen zetten hun lokale belang binnen die Federatie stop. Uiteraard kunnen ze in ander verband zoals met actiegroepen en hun gemeente blijven knokken voor hun eigen belangen. De Federatie zet zich in voor het algemeen belang. Al onze video’s – inmiddels ruim dertig – gaan uit van deze filosofie. Sommige nemen we zelfs in het Engels op om ze via de Europese koepel van bewonersgroepen (UECNA) te verspreiden.

We proberen op deze manier steeds meer bewonersinvloed te krijgen, lokaal, regionaal, landelijk, Europees en zelfs daarbuiten. Ja, we zijn ambitieus.

Dat neemt niet weg dat de kans op werkelijk succes richting serieuze krimp lastig is.

Met de MRS zou er in elk geval een beter gefundeerde mening op tafel moeten komen bij de minister. We willen bij de beleidsvoorbereiding op alle niveaus betrokken worden!

Als je vragen hebt: je krijgt een gedegen antwoord. Dat is een van de voordelen van het PVA-lidmaatschap.

 

Video 31. Geluidsgeweld