PVA en de MRS

In juli 2021 vroeg PVA zich af of het toenmalige voorstel voor een Maatschappelijke Raad Schiphol een oplossing zou bieden voor een aantal knelpunten uit de Omgevingsraad. De video Naar een burgerraad luchtvaart noemde er een paar en een deel ervan is in de loop van de tijd verbeterd. Zo is de luchtvaartsector lager in de rangorde gezet. Een belangrijk bezwaar is echter blijven bestaan: regionaal gekozen vertegenwoordigers leiden tot onderlinge strijd.

In februari 2022 kwamen we er in de video De versterking van de positie van burgers in het luchtvaartbeleid op terug en we kwamen met een oplossing voor nimby-gedrag. De MRS moest bestaan uit ‘betrokken en geïnformeerde burgers die zichzelf kunnen aanmelden vanuit bestaande bewonersorganisaties; zij staan voor algemene bescherming tegen inbreuken van de luchtvaart op levenssfeer, nachtrust, gezondheid, veiligheid, milieu en klimaat, en enkele wetenschappers ten behoeve van het op de juiste manier uitzetten van onderzoeksopdrachten en het beoordelen van (tussentijdse) resultaten.’

We benadrukten ook de mogelijkheid om basisvragen over luchtvaart te laten beantwoorden, weer een suggestie die gelukkig is overgenomen. We zetten (tegenwoordige tijd) en zetten (verleden tijd) al onze kaarten op goed overleg met het ministerie en wetenschappelijke onderbouwing van argumenten.

In het schema in de video schetsten we de mogelijkheid om te onderzoeken of een federatie van bewonersgroepen de MRS zou kunnen voeden. Dat onderzoek vindt nu plaats, heel wat groepen willen meedenken.

Gezien deze achtergrond is het natuurlijk niet vreemd dat PVA reageert op een internetconsultatie over het vastleggen van de MRS in de Luchtvaartwet. Het zou pas raar zijn geweest als we niet hadden gereageerd. Achteraf hebben we gehoord dat het mogelijk is om commentaar op een verborgen manier in te dienen, dat zou wellicht verstandig zijn geweest, want wantrouwen zaaien is nooit onze bedoeling.

Neemt niet weg dat we de commotie via Schipholwatch niet hadden voorzien en dat in de berichtgeving door sommigen wordt gesproken over ondermijning van de MRS. Als je goed hebt gelezen, weet je dat we optimistisch zijn over de MRS, de relatie met het ministerie en de mogelijkheden tot aanpassingen in de toekomst.

Dat we vinden dat de interne organisatie beter kan, is geen geheim. Suggesties kunnen serieuzer genomen worden: één tegengeluid betekent niet dat het punt meteen van tafel gaat. De leden hebben veel kwaliteiten en levenservaring en moeten in staat zijn met elkaar lastige situaties oplossen; niet alles hoeft door de ondersteuning gepareerd te worden. Leden moeten en kunnen betrokken worden bij alle voorbereidingen. Als zaken worden voorgekookt, krijg je al gauw, ergernis wat tijd en energie kost. En tot slot: ‘storingen hebben voorrang’. Als onderlinge ergernissen niet benoemd worden, blijven ze doorsudderen tot er een uitbarsting volgt. Als daar niks mee gebeurt, komt er strijd. De volgende stap is dat mensen weglopen. En dat moeten we voorkomen: samen zijn we sterker. De nieuwe leiding lijkt voor al deze punten oog te hebben. We houden hoop!