PVA in MRS vastberaden om krimp te realiseren

Het kabinetsbesluit om de krimp van Schiphol van 500 duizend naar 460 duizend vluchten op de korte termijn stil te leggen valt slecht onder de Amsterdamse bewonersvertegenwoordigers in de Maatschappelijke Raad Schiphol. Het tast de hoop onder bewoners in de hele regio Schiphol aan dat er eindelijk eens iets gedaan wordt aan de op veel plaatsen moordende geluidsoverlast. Elk uitstel tast het vertrouwen in de politiek verder aan. Terwijl de argumenten voor krimp veel verder reiken dan alleen de directe leefbaarheid en gezondheid: ook klimaat, natuur en woningbouw zijn gebaat bij minder vluchten. En tien procent krimp is feitelijk heel weinig. Het is dan ook treurig dat een Franse multinational zoveel macht heeft dat hun bedrijfsbelang een nationale regering kan doen sidderen. Het kan Air-France KLM geen donder schelen dat mensen lijden onder hun winstmodel, alle mooie praatjes over stillere en schonere vliegtuigen ten spijt.

PVA daarentegen blijft zich voor honderd procent inzetten voor vermindering van de overlast. Uitstel is dan ook beslist geen afstel als het aan ons ligt: er wordt volop doorgewerkt aan een krimp naar 452.500 vluchten in 2025 via de zogenaamde Balanced Approach benadering, een initiatief dat wij van harte steunen. Er zijn namelijk geen andere oplossingen om bewoners recht te doen dan door vermindering van het aantal vluchten. En bij een op de juiste wijze doorlopen van de BA kunnen zelfs de VS en de Europese Commissie daar niets meer aan veranderen.

Het kabinet dient zijn burgers te beschermen en bij deze terugtrekkende beweging regeert politieke angst, waar een rechte rug juist aangewezen is. We hopen dat ook de kiezers zich dat op 22 november realiseren.

Wij gaan ondertussen onverdroten verder om op alle mogelijke manieren het publieke belang te verdedigen tegenover een onhoudbaar verdienmodel van een Franse luchtvaartmaatschappij.