PVA verwelkomt standpunt gemeente

Meer ruimte voor een welvarend, gezond en duurzaam Nederland

Wij zijn verheugd dat de gemeente Amsterdam in haar Raadsinformatiebrief van 12 december 2023 over de positiebepaling Schiphol krimp van de luchthaven onontkoombaar acht. De gemeente erkent dat de belangen van omwonenden en werknemers te lang zijn genegeerd. Het streven van de gemeente naar brede welvaart is daardoor onder druk komen te staan. De gemeente ambieert dan ook  een duurzame transitie ten behoeve van de leefbaarheid en gezondheid van omwonenden en werknemers. Amsterdam heeft duidelijk kennis genomen van de meest recente maatschappelijke en wetenschappelijke inzichten rondom de positie van Schiphol en de economische voor- en nadelen van het huidige Schiphol voor de stad, regio en land, en heeft daarmee in haar brief haar eigen standpunt flink herzien.

Ook PVA erkent dat Schiphol een rol speelt voor de internationale kennismetropool die Amsterdam is. Maar de bewezen negatieve impact van de luchthaven moet veel kleiner worden. En dat kan zonder enig probleem, want krimp biedt nieuwe economische kansen omdat de luchthaven concurreert met andere belangrijke sectoren om de schaarse arbeidskrachten en ruimte. Bovendien geeft krimp van Schiphol een impuls aan de woningbouw en bedrijven en instellingen die nu geremd worden door arbeidstekorten, zoals onderwijs, zorg en technische beroepen. Per saldo zal krimp alleen maar winst opleveren.

Daarmee kunnen we komen tot een gezamenlijke, gedeelde visie op hoe Schiphol in de toekomst economisch en duurzaam kan bijdragen aan een gezonde ontwikkeling van stad, regio en land. Een welvarende en duurzame regio Amsterdam is veel beter af met een Schiphol dat past bij de vraag uit de Nederlandse markt. Als vluchten met veel transferpassagiers en verre nieuwe  vakantiebestemmingen afvallen, wordt letterlijk en figuurlijk ruimte geschapen voor meer brede welvaart. Eerder onderzoek wijst uit dat circa 250 duizend vluchten voldoende zijn voor een goede verbondenheid van Nederland.

Daarmee ligt de opgave vooral bij de luchtvaartsector. Wij dagen de sector uit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen om mens, milieu en klimaat te sparen en hun bedrijfsmodel aan te passen aan de veranderde omstandigheden.

Wij lezen in de positiebepaling van de gemeente Amsterdam dezelfde oproep en zien uit naar een ambitieuze invulling van de aangekondigde krimpplannen.

Platform Vliegoverlast Amsterdam