Vernieuwde visie Maatschappelijke Raad Schiphol en Raad voor de Luchtvaart

Luchtvaart heeft een grote impact op gezondheid, leefbaarheid, woningbouw, veiligheid, milieu en klimaat. Op elk van deze aspecten ontbreken normen en handhaving die burgers voldoende bescherming bieden. Ook de optelsom van al deze effecten wordt genegeerd, terwijl alleen al de opwarming van de planeet vraagt om minder uitstoot van CO2.

De Omgevingsraad Schiphol, waar door vliegoverlast geteisterde bewoners en de luchtvaartsector niet meer tot overeenstemming konden komen over verdere groei, wordt opgeheven. De opvolger wordt de Maatschappelijke Raad Schiphol. De sector speelt daar geen rol meer in, het zijn vooral bewoners die sturing geven. Maar hoe voorkom je dat deze MRS een krachteloze praatclub wordt die makkelijk geschiphold wordt?

Naar nieuw luchtvaartbeleid

De luchtvaartsector wil zoveel mogelijk vliegen. Veel politici zijn geneigd hun argumentatie te volgen als het gaat om geloof in het economisch belang, werkgelegenheid, selectiviteit en innovatieperspectief, kortom het groeiverdienmodel. Maar kloppen die redeneringen wel?

De Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) moet deze aannames wetenschappelijk en transparant kunnen laten analyseren en toetsen door een op te richten Raad voor de Luchtvaart (RLV). Deze bestaat uit deskundigen, bijvoorbeeld een hoogleraar op een relevant terrein van de luchtvaart en een erkende autoriteit bij zijn vakgenoten. Een RLV naast een MRS heeft het grote voordeel van gescheiden verantwoordelijkheden en is een bewezen effectief model op andere beleidsterreinen, zoals bijvoorbeeld bij VWS (Gezondheidsraad).

 

Video 5. De alternatieve Luchtvaartnota

PVA heeft de Luchtvaartnota gefileerd en afgebrand en komt met een alternatief.

De uitkomsten kunnen dienen om nieuw luchtvaartbeleid te formuleren dat echt in balans is met de omgeving. De hoofdtaak van de RLV wordt het adviseren van de overheid op verzoek van de minister, de Tweede Kamer of de MRS.

Als de Tweede Kamer bijvoorbeeld de vraagt neerlegt – willekeurig voorbeeld – ‘Welke netwerkkwaliteit heeft Nederland nodig?’ dan moet de RLV een onderzoek daarnaar kunnen doen. Een transparant, gedegen onderzoek met resultaten waar niemand omheen kan. Voor zulk onderzoek moet daarom direct voldoende budget beschikbaar zijn.

Naar optimale luchtvaart waar iedereen mee kan leven
De MRS vertegenwoordigt publieke, maatschappelijke belangen en is gesprekspartner van de RLV. Als dit goed geregeld wordt, krijgt Nederland luchtvaart waar iedereen mee kan leven, luchtvaart die echt in balans is met de omgeving.

Naar optimale luchtvaart waar iedereen mee kan leven

De MRS vertegenwoordigt publieke, maatschappelijke belangen en is gesprekspartner van de RLV. Als dit goed geregeld wordt, krijgt Nederland luchtvaart waar iedereen mee kan leven, luchtvaart die echt in balans is met de omgeving.

Samenstelling MRS

De MRS moet bestaan uit betrokken en geïnformeerde burgers die staan voor algemene bescherming tegen inbreuken van de luchtvaart op levenssfeer, nachtrust, gezondheid, veiligheid, milieu en klimaat; vertegenwoordigers van maatschappelijke groeperingen die belang hebben bij het bepalen van wat optimale luchtvaart wordt.

Leden worden benoemd vanuit een Federatie van bestaande bewonersorganisaties en buurt- en dorpsraden rond Schiphol die de afgelopen jaren actief zijn geweest rond de rond het luchtvaartdossier.

Lokale hinderbeperking staat nadrukkelijk niet op de agenda van de MRS om het not-in-my-back-yard gedrag te voorkomen. Bewoners die willen knokken voor hun eigen directe leefomgeving kunnen dat het beste via hun gemeente doen. Gemeenten zeggen immers de belangen van hun inwoners te willen behartigen. En ook Schiphol wil altijd graag in gesprek met bewoners.

uw/jouw mening

Alle regio’s rond Schiphol moeten een vertegenwoordiger hebben (3)
Bewonersorganisaties vaardigen mensen af (3)
Geïnteresseerde, deskundige vrijwilligers die zichzelf kunnen opgeven (2)
Op basis van uiteenlopende kwaliteiten van personen (1)
Loting (1)