Oproep

Aan de besturen van bewonersgroepen die zich zorgen maken over Schiphol

De verkiezingen voor de Maatschappelijke Raad Schiphol zijn achter de rug en de clustervertegenwoordigers benoemd. Bewonersorganisaties hebben daaraan bijgedragen door kiespersonen aan te wijzen voor de clusters.

Hoe mooi het ook is dat de MRS nu van start is gegaan, voor input en onderlinge afstemming denken we dat een Federatie van bewonersgroepen meerwaarde kan hebben. We hebben een goede onderlinge samenwerking nodig in de gezamenlijke strijd tegen het luchtvaartbeleid. Alleen met forse krimp komen we tot een gezondere leefomgeving met minder geluidsoverlast, minder uitstoot van CO2, NOx en ultrafijnstof. De afgelopen maanden hebben we van menigeen begrepen dat men dit een goede zaak vindt.

We erkennen daarbij natuurlijk wel dat iedereen zelf minder overlast wil en dat iedereen daarvoor knokt binnen zijn eigen gemeente of regio. De Federatie is dus vooral bedoeld om de onderlinge contacten te verbeteren en informatie uit te wisselen. Simpel gezegd: Samen sterk! Wellicht ten overvloede: vorming van een Federatie is een pure bewonerszaak, waarbij we ook groepen die niet in de MRS zijn vertegenwoordigd willen uitnodigen. We denken hierbij bijvoorbeeld aan bewonersgroepen rond vliegveld Lelystad -omdat deze luchthaven gezien kan worden als zevende Schipholbaan- en groepen die zijn gevormd naar aanleiding van de vierde aanvliegroute.

Nu gaat het in eerste instantie om een intentieverklaring: verdere uitwerking moet gebeuren door afgevaardigden van bewonersgroepen die mee willen doen. We willen graag horen of uw organisatie ervoor voelt om mee te doen met de Federatie. Dat kan via dit formulier. Nadat we de reacties binnen hebben gehad, nemen we contact op.

 

 
De Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) presenteerde zich op 4 februari aan bewonersgroepen. RBV eist namens de bewoners rond Schiphol dat de minister een einde maakt aan de ernstige hinder en slaapverstoring die worden veroorzaakt door het vliegverkeer.