Oproep

Aan de besturen van bewonersgroepen met een Schipholagenda

In 2014 waren er verkiezingen voor bewonersvertegenwoordigers in de Omgevingsraad Schiphol (ORS). Eind 2018 liep de ORS vast omdat de meerderheid van de bewonersvertegenwoordigers niet meer wilde dat Schiphol kon groeien. Omdat er geen consensus meer te vormen was over de toekomst van de luchthaven, werd de stekker er door de overheden langzaam uitgetrokken.

Tegelijkertijd werd aan een alternatief voor de ORS gewerkt: de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS). Minister Harbers heeft hier op 17 oktober 2022 een besluit over genomen. In de MRS zitten straks tien bewoners en vijf afgevaardigden van maatschappelijke organisaties. De luchtvaartsector met aan bewoners tegengestelde belangen is alleen op afroep welkom en de gemeenten en provincies zijn zelf opgestapt. Zij denken via een eigen gesprekskanaal meer te kunnen bereiken bij het ministerie en willen vooral kunnen bouwen zonder bewoners die vinden dat wonen en vliegen niet samengaan.

De MRS wordt bijgestaan door een vijftal te kiezen deskundigen op verschillende terreinen, een secretariaat en medewerkers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Verkiezingen voor bewonersvertegenwoordigers zijn nu gepland in de eerste helft van 2023.

De huidige bewonersdelegatie – zonder de vertegenwoordiging van Aalsmeer die eruit is gestapt en zonder vertegenwoordiging uit het binnengebied van Halfweg/Zwanenburg die in 2018 nog wel groei accepteerde –  had liever een nieuwe vorm van het kiezen van vertegenwoordigers in de MRS gezien, namelijk vanuit een Federatie van bewonersgroepen. Dat vermindert de kans op nimby-gedrag (‘eigen baan eerst’) dat al minstens vijftien jaar voor verdeeldheid zorgt.

Nimby-gedrag is te voorkomen door alleen onderwerpen op de MRS-agenda te zetten die het algemeen belang dienen en geen voorstellen met een verbetering voor de eigen baan ten koste van de andere banen. Met die insteek wordt voorkomen dat bewonersvertegenwoordigers worden afgerekend op behaalde resultaten voor de eigen baan. Voorbeelden van baan-overstijgende onderwerpen zijn de inzet op meer krimp, gezondheidswinst, normen voor leefbaarheid en het komen tot een geluidsnorm.

Naar een Federatie van bewonersgroepen rond Schiphol

De eerste MRS-periode staan ons dus weer verkiezingen per baan met binnen- en buitengebieden te wachten, compleet met kiesmannen en handtekeningen jagen. Maar ons idee van een Federatie staat in het besluit van de minister wel als mogelijkheid voor de toekomst genoemd.

Het vormen van een Federatie heeft sowieso voordelen. Op dit moment zijn er betrekkelijk weinig onderlinge contacten en worden bewonersgroepen makkelijk tegen elkaar uitgespeeld. Daar willen we vanaf. We erkennen daarbij natuurlijk wel dat iedereen zelf minder overlast wil en dat iedereen daarvoor mag knokken binnen zijn eigen gemeente of regio.

  • Alleen niet in de MRS: daar willen we dat we gezamenlijk strijden tegen het luchtvaartbeleid en streven naar krimp, minder CO2, NOx en ultrafijnstof, een gezonde leefomgeving met minder geluidsoverlast.

Je kunt onze visie hier terugvinden. Dat de minister tijdelijk terug wil naar 440 duizend vluchten is een mooi begin, maar anderzijds heeft hij ook de Luchtvaartnota 2020-2050 niet afgewezen en geven de komende Luchtruimherziening en Performance Based Navigation (kort gezegd dichter achter elkaar vliegen in smallere stroken) plus ietsje stillere vliegtuigen ruimte voor opnieuw flinke groei. Zie onze video Geluidsgeweld. Er is nog genoeg om voor te strijden!

Wellicht ten overvloede: vorming van een Federatie is een pure bewonerszaak. Als je aansluit, heb je er medezeggenschap over. De enige harde voorwaarde is om in Federatieverband nimby-gedrag thuis te laten.

Nu gaat het in eerste instantie om een intentieverklaring: verdere uitwerking moet gebeuren door afgevaardigden van bewonersgroepen die mee willen doen.

We willen graag van je horen of je organisatie ervoor voelt om mee te doen met de Federatie. Voor de updates zie het artikel Update Federatie.

Wie mogen we nog meer bijschrijven?

 

 
De Stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV) presenteerde zich op 4 februari aan bewonersgroepen. RBV eist namens de bewoners rond Schiphol dat de minister een einde maakt aan de ernstige hinder en slaapverstoring die worden veroorzaakt door het vliegverkeer.