Update Federatie

  • Vooropgesteld: er is nog geen Federatie
  • Als bewonersgroepen mee willen doen, bepalen ze samen hoe ze de Federatie willen inrichten
  • Het hoeft niet ingewikkeld te zijn: samen tegen vliegoverlast is een mooi motto
  • Er is ook geen website: deze pagina is voorlopig een verzamelpagina van informatie
  • Initiatiefnemer is Platform Vliegoverlast Amsterdam, maar PVA heeft geen behoefte aan een leidende rol: alle deelnemers kunnen evenveel inbreng hebben
  • PVA stelt de naam Platform Vliegoverlast, het logo en het webadres vliegoverlast.nl beschikbaar voor de Federatie
  • Op 4 februari 2023 is het idee voorgesteld aan de kiesmannen van de Omgevingsraad Schiphol

.

Er zijn inmiddels tien (update 17 februari) groepen die het initiatief mee willen helpen uitwerken. Naast PVA zijn dat:

 • Platform Vlieghinder Kennemerland
 • Samenwerkende groepen in Zuid Holland
 • Vereniging Behoud Woongenot Aalsmeerbaan
 • Klankbordgroep Schiphol Gooise Meren
 • Schiphol Werkgroep Amstelveen/Buitenveldert, waarmee ook Amstelveen is aangesloten
 • Stichting Dorpsbelangen Burgerveen
 • Kontakt Milieubeheer Zaanstreek
 • Burgerparticipatie Almere
 • Kennisnetwerk Impact
 • SOS-Zaanstreek
 
Kiesmensenbijeenkomst 4 februari 2023, EECO, Amsterdam Osdorp