Update Federatie

  • Vooropgesteld: er is nog geen Federatie
  • Als bewonersgroepen mee willen doen, bepalen ze samen hoe ze de Federatie willen inrichten
  • Het hoeft niet ingewikkeld te zijn: samen tegen vliegoverlast is een mooi motto
  • Er is ook geen website: deze pagina is voorlopig een verzamelpagina van informatie
  • Initiatiefnemer is Platform Vliegoverlast Amsterdam, maar PVA heeft geen behoefte aan een leidende rol: alle deelnemers kunnen evenveel inbreng hebben
  • PVA stelt de naam Platform Vliegoverlast, het logo en het webadres vliegoverlast.nl beschikbaar voor de Federatie
  • Op 4 februari 2023 is het idee voorgesteld aan de kiesmensen van de Omgevingsraad Schiphol

.

Er zijn inmiddels 18 groepen die het initiatief mee willen helpen uitwerken. Naast PVA zijn dat:

 • Platform Vlieghinder Kennemerland
 • Samenwerkende groepen in Zuid Holland
 • Vereniging Behoud Woongenot Aalsmeerbaan
 • Klankbordgroep Schiphol Gooise Meren
 • Schiphol Werkgroep Amstelveen/Buitenveldert, waarmee ook Amstelveen is aangesloten
 • Stichting Dorpsbelangen Burgerveen
 • Kontakt Milieubeheer Zaanstreek
 • Burgerparticipatie Almere
 • Kennisnetwerk Impact
 • SOS-Zaanstreek
 • Gezonde Omgeving Badhoevedorp
 • Werkgroep Geluidshinder Kaag en Braassem Noord
 • Dorpsraad Kudelstaart
 • Stopde4deroute
 • Omgeving Zonder Vlieghinder regio Rijn- en Bollenstreek
 • Vereniging Waardeiland
 • Vereniging Amsteloever

Daarnaast zijn er nog enkele groepen die twijfelen dan wel nog een standpunt moeten formuleren. Dit naar aanleiding van een mail die we eind augustus hebben gestuurd aan alle belanghebbende bewonersgroepen rond Schiphol.

Inmiddels hebben we wel maar vast een datum geprikt om een eerste bijeenkomst te houden: zaterdag 4 november. Rond 20 september brengen we iedereen op de hoogte van de stand van zaken en vragen we wie een locatie beschikbaar wil stellen.

Formulier om belangstelling kenbaar te maken

Kiesmensenbijeenkomst 4 februari 2023, EECO, Amsterdam Osdorp